1- Sobre el Moodle
Apartat
Què és el Moodle?
Introducció
La pàgina d'inici d'un lloc Moodle
Cursos, blocs
El format dels cursos
Inici
Fitxers
Etiquetes
Recursos
Com penjar un vídeo? (fòrum)
Enllaçar a un fitxer o lloc web
Crear pàgina de text o pàgina web
Introducció a les activitats avaluatives
Activitats
Lliçons
Qüestionaris I
Qüestionaris II
Tasques
Hot Potatoes
JClic i Quaderns Virtuals
   
   
2- Sobre el Programa de Competència Social (PCS)
Títol Autor/a
Fonaments teòrics del Programa de Competència Social
Manuel Segura Margarita Arcas Juana R. Mesa
Manual sobre la implantació del PCS a 2n cicle d'ESO.
Competències Socials + TIC: Implantació del PCS als IES mitjançant suport telemàtic interactiu.
Àlex Sala
Els 5 pensaments. Sessió de treball ESO sobre habilitats cognitives.
Assertivitat. Sessió de treball ESO sobre agressivitat o inhibició davant dels conflictes.
Valors en Joc. Sessió de treball ESO sobre desenvolupament moral.
 
 
3- Sobre la Teoria de les Intel·ligències Múltiples (IM)
Els tipus d'Intel·ligència. Sessió de treball per introduïr a l'ESO la Teoria de les Intel·ligències Múltiples
Àlex Sala

Les Intel·ligències Múltiples a l'aula

Núria Alart
Les WebQuest i les Intel·ligències Múltiples, una bona estratègia a l'aula
(en preparació)