TEST DE MOTIVACIÓ ÈTICA

Cliqueu AQUÍ per entrar

entra

 

Recordem que l'objectiu bàsic del SACS és proporcionar un sistema d'avaluació alternatiu de l'alumnat, que contempli les competències socials com a complement de les acadèmiques. Per això s'han informatitzat i unificat en un sol bloc formularis validats sobre intel·ligències múltiples, assertivitat, habilitats socials, habilitats cognitives i el que ara ens ocupa sobre la dimensió ètica de la persona.

No obstant, arribats a aquest apartat ens trobem que és el més difícil de mesurar. Podem realment establir amb un test el grau de desenvolupament moral d'una persona? Si això ja és difícil i problemàtic en els temes anteriors, en el cas de la conducta moral humana és pràcticament impossible poder avaluar únicament amb el suport d'un test.

El que sí és pot fer, i aquesta és la finalitat que es planteja el present formulari, és delimitar quines són les principals motivacions en les que basem la nostra conducta ètica; és a dir, donada una situació en la que decidim comportar-nos èticament, quin és el motiu que hi ha al darrera de la nostra decisió.

El que es farà doncs és plantejar 25 situacions en les quals la conducta ètica ja està decidida, deixant escollir el per què d'aquesta conducta entre 5 alternatives diferents.

El programa processa les opcions escollides i les classifica en cinc possibles perfils de motivació moral: Arbitrari, Normatiu, Idealista, Personal i Alocèntric. El significat de cada perfil s'explica al final del test, sota un gràfic com el de la mostra:

Amb les estadístiques a la mà , i llegint atentament quin és el significat d'aquests 6 paràmetres d'observació, tindrem una visió força contrastada i totalment nova de com evoluciona el desenvolupament moral dels nois i noies del nostre.

El test s'ha extret de la tesi doctoral"Análisis de los componentes motivacionales en el desarrollo de la personalidad ética", del Sr. Delio A. del Rincón Igea, Barcelona : Publicacions Universitat de Barcelona, 1988.

Cliqueu AQUÍ per entrar

entra

Disseny del test: Elio del Rincón (a la seva Tesi Doctoral). Programació i dibuixos : Àlex Sala Paixau, dins del seu projecte de recerca d'investigació desenvolupat durantel curs 2006/07 gràcies a una llicència concedida pel Departament d'Educació i Universitats (DOGC núm.: 4699 de 17.8.2006) Fotografia de portada: Biblioteca Office. Supervisió: Maria Masip Utset - Institut de Ciències de l'Educació - Universitat Autònoma de Barcelona. Amb la col·laboració del professorat i alumnat de l'Institut El Castell d'Esparreguera (Barcelona).

Versió 2.0 - octubre 2012