Cliqueu AQUÍ per entrar

entrar

La teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner explica que la ment humana té diferents tipus d'intel·ligència, i cadascun d'ells es desenvolupa amb processos, codis i ritmes diferents.

La finalitat d'aquest formulari és donar a conèixer en què consisteixen aquestes intel·ligències i proporcionar un sistema d'autoavaluació basat en el suport informàtic. Es plantegen 10 preguntes tipus test sobre cadascuna (en total 70 preguntes), i immediatament es mostrarà una gràfica com aquesta:

La gràfica indicarà, comparativament, quines intel·ligències utilitzem més i quines menys expressat en termes de %. És important destacar que no es tracta de "coeficients" d'intel·ligència, vàlids de forma permanent, sinó que reflecteixen el nostre moment actual i poden variar amb el temps depenent de l'esforç que li dediquem en el futur.

Gardner considera que les intel·ligències humanes es poden incrementar si les cultivem i les fem servir. És a dir, que si a algú li surt alguna de les barres molt baixa (entre 0 i 30%), ja sap que amb dedicació i esforç pot millorar i assolir un aprofitament més gran de la seva ment i per tant de la seva qualitat de vida.

Com deia Ortega y Gasset: "La vida es un acto de pensamiento, quien piensa mal vive mal" . Cuidem i fem crèixer la nostra ment!

Més informació: Inteligencias múltiples, Barcelona, Paidós, 1995

Cliqueu AQUÍ per entrar

entrar

NOTA: Donat que el resultat pot variar amb el temps, es recomana repetir el test de tant en tant, per exemple un cop a l'any. Els resultats es guarden per al seu procés estadístic.

Aquest test és una adaptació a l'ESO d'un test similar elaborat per Alfonso Paredes Aguirre. Programació i dibuixos : Àlex Sala Paixau. Supervisió: Maria Masip Utset - Institut de Ciències de l'Educació - Universitat Autònoma de Barcelona. S'agraeix l'assessorament tècnic de l'Albert Pérez Monfort (XTEC - projecte Phobos)

Versió 2.0 - octubre 2012