GUIES DIDÀCTIQUES

Si ets professor o professora, en aquest apartat trobaràs informació sobre com aprofitar aquests recursos amb el teu alumnat.

El programari SACS és un instrument d'avaluació contínua de les competències socials. El seu abast és molt ampli ja que integra 5 modalitats diferents de formularis, que es poden emprar junts o per separat, i calcula gràficament els resultats tant a nivell individual (protegint la confidencialitat amb contrasenya) com a nivell col·lectiu.

El SACS no és un instrument de precisió, sinó més aviat una eina per promoure la reflexió; una forma de divulgar entre l'alumnat alguns coneixements sobre assertivitat, habilitats socials, etc. i de sensibilitzar sobre la necessitat de promoure les nostres intel·ligències socials. No obstant això, si l'alumne/a respon amb reflexió i sinceritat, es sent totalment identificat/da amb el resultat.

Però tot plegat no serveix de gaire si no va acompanyat d'un pla d'actuació o un projecte pedagògic de centre que doni sentit i continuïtat a aquest tipus d'aprenentatges. No es tracta només de conèixer les nostres habilitats socials, sinó de millorar-les. Per això es recomana, abans d'utilitzar cada test d'avaluació, treballar-ho a Tutoria; i es proposen com exemple les següents activitats preparatòries (inclou material del professorat i de l'alumnat):

 

EINES DE GESTIÓ DE GRUPS

Un cop hem impartit aquestes activitats a l'aula, i el nostre alumnat ha comentat els seus resultats... podem fer alguna cosa més? En principi la nostra recerca (2007 - 2008) va acabar aquí. Però en aquests darrers anys hem continuat desenvolupant el projecte; concretament a l'Institut Creu de Saba d'Olesa de Montserrat, des de l'equip directiu i a través del projecte educatiu. Durant els darrers cursos hem anat fent millores de l'aplicatiu i ampliat els àmbits d'aplicació del SACS, generant una segona versió.

En aquesta s'han abordat algunes millores:

Per més informació us podeu descarregar aquests documents:

PDF: Com donar d'alta el meu alumnat a l'aplicatiu SACS 2.0